Senteret sitt bannerbilde

Timetyper

Hvis annet ikke er avtalt vil de fleste timene være satt av med 15 min varighet. Hvis du vet at problemstillingen tar lenger tid, kan du be om dobbelttime dvs 30 min. Ved småkirurgi som fjerning av føflkkker etc, setter vi av 30 min. Det er god hjelp for oss dersom du har forberedt dine ønsker og er tydelig på hva som er viktigst for deg. Hvis en problemstilling tar mer tid enn på forhånd tenkt, avtaler vi oppfølgingstime. Det er selvfølgelig også anledning til  timer for drøfting av et problem/en samtale. Vi bestreber oss på å overholde avtaler og avtalte tider slik at unødvendig venting unngås. Vi må likevel be om forståelse av at hverdagen ved legesenteret er uforutsigbar og at akutt oppstått sykdom kan medføre endringer i programmet.