Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Pga ferieavvikling, vil responstid på sms kunne bli forsinket i juli og første halvdel av augustViktig informasjon

27. mai 2016 kl. 15:27

Sommerferie 2016

Dr Helgeland ferie uke 26-29

Dr Hadri ferie uke 30-32

I de to sommermånedene vil kontoret ha redusert bemanning og kapsitet

1. oktober 2015 kl. 20:51